Společnost LETOVICKÉ STROJÍRNY nabízí kapacity technologií, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Rozšíření VaV pracoviště LETOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024219

číst více