Povrchová úprava

Prokázaná

dlouholetá praxe

Firemní

odpovědnost

Odborná

zkušenost

Technologická

spolehlivost

Výrobní technologie

Povrchová úprava

Parametry procesu povrchové úpravy v LS.

Stručný popis technologického zařízení:

Jedná se o práškovou lakovnu s vanovou linkou předúpravy, zinkofosfátování a základování KTL. Vlastní nanášení prášku je prováděno v průběžných stříkacích kabinách s následným vytvrzením ve vytvrzovací peci.
Základní předúprava dílů před lakováním je prováděna také tryskáním ocelovými broky.
Dodavatelem zařízení byla firma IDEAL-LINE.

Parametry:
1. Předúprava dílů
1.1 Tryskáním ocelovými broky
– díly ze silných materiálů od tloušťky 3 mm (cíl odstranění okují )
– díly ze slabých materiálů – použity mořené plechy, páleno dusíkem.
1.2 Lázeň odmaštění – 3 stupňové alkalické odmaštění při 50-60°C
1.3 Zinečnatý fosfát – 5ti stupňové fosfátování a oplachy s dobou expozice 4minuty

2. Základování kataforézou (KTL)
2.1 Lázeň KTL -tloušťka vrstvy barvy 17-40 µm
2.2. Vypalování (polymerizace) při cca 200°c

3. Prášková barva (email)
3.1 Aplikace ve stříkacích kabinách – tloušťka vrstvy barvy 60-80µm
3.2 Vypalování při 160-200°C
4. Maximální hmotnost výrobku na jeden závěs 500kg , díly musí být upraveny pro lakování v KTL
5. Maximální rozměry výrobku 4000x2000x1960mm

Technologické možnosti povrchové úpravy a korozní ochrany :

1. Dvouvrstvá PÚ – zinečnatý fosfát a prášková barva – tloušťka vrstvy 80 až 100 µm
Korozní odolnost: min.240hod v solné mlze dle EN ISO 9227
Min. 96hod v solné lázni dle EN ISO 6270-2
2. Dvouvrstvá PÚ – zinečnatý fosfát a KTL – tloušťka vrstvy 20 až 40 µm
(pro konkrétní hodnotu je nutné přenastavení linky KTL)

Korozní odolnost: min.480 hod v solné mlze dle EN ISO 9227
min. 192 hod v solné lázni dle EN ISO 6270-2
pozn. použitá KTL není UV stabilní, je vhodná pouze jako základ, po 14 dnech zmatní „zvoskovatí “- korozní ochrana není narušena
3. Třívrstvá PÚ – zinečnatý fosfát, KTL cca 20 µ a prášková barva – celková tloušťka vrstvy 80 až 120µm
Korozní odolnost: min.480 hod v solné mlze dle EN ISO 9227
min. 192 hod v solné lázni dle EN ISO 6270-2

Dle typu použité práškové barvy je možné dosáhnou i jiné vlastnosti PÚ-např.odolnost proti ropným produktům atd.

Zkoušky a ověřování:

Externě dle EN 9227 test v solné mlze, EN ISO 6270-2 v solné lázni 1x za2roky
Interně dle stanovených kontrolních plánů a postupů:
– přilnavost dle ČSN ISO 2409
– vrstva barvy – digit. Tloušťkoměr
– odstín barvy – dle zákaznických etalonů
vizuálně (popř.spektrometrem-externě)

Prokázaná

dlouholetá praxe

Firemní

odpovědnost

Odborná

zkušenost

Technologická

spolehlivost