Svařování

Prokázaná

dlouholetá praxe

Firemní

odpovědnost

Odborná

zkušenost

Technologická

spolehlivost

Výrobní technologie

Svařování

CLOOS QINEO Next 452 MASTER

 

Svařovací proud………………………………………..20 A – 450 A

Svařovací proud 60% pracovní cyklus………..450 A / 36,5 V

Svařovací proud 100% pracovní cyklus………350 A / 31,5 V

Zdroje jsou vybaveny zkratovým, sprchovým a pulzním přenosem kovu s různými modifikacemi. Díky těmto přenosům dosahujeme minimální deformace výrobků. Jednotlivá pracoviště svařovny jsou připojena na centrální rozvod plynu (ochran. atmosféra) s možností míchání směsného plynu Ar + CO2 v požadovaných poměrech. 

Další svařovací zdroje jsou od firem: EWM, FRONIUS, KEMPPI

Svařovací robot VCH CLOOS

 • svařovací zdroj QINEO PULSE pro

Vyhledávání:

 • laser sensor ICSE
 • Systém sledování svaru řízený elektrickým obloukem (obloukový senzor)
 • Taktilní senzor (dotykové hledání)
 • rameno-QRC-350-E
 • pracovní šířka polohovadla -2750mm
 • průtočnost polohovadla 1500mm
 • povolené zatížení polohovadla 1000kg
 • počet polohovadel – 2
 • počet os robota -8
 • počet os polohovadel -5

Svařovací robot Orbit CLOOS

 • svařovací zdroj QINEO PULSE pro

Vyhledávání:

 • Systém sledování svaru řízený elektrickým obloukem (obloukový senzor)
 • Taktilní senzor (dotykové hledání)
 • rameno QRC 410
 • průtočnost 1600mm
 • povolené zatížení polohovadla 500kg
 • počet polohovadel – 2
 • počet os robota -6
 • počet os polohovadel -5

Svařovací robot MCH CLOOS

 • svařovací zdroj QINEO PULSE pro

Vyhledávání :

 • Systém sledování svaru řízený elektrickým obloukem (obloukový senzor)
 • Taktilní senzor (dotykové hledání)
 • rameno-QRC-350-E
 • pracovní šířka polohovadla -2000mm
 • průtočnost polohovadla 1500mm
 • povolené zatížení polohovadla 500kg
 • počet polohovadel – 2
 • počet os robota -7
 • počet os polohovadel -5

Svařovací robot kolejnicový CLOOS

 • svařovací zdroj QINEO PULSE pro

Vyhledávání:

 • Systém sledování svaru řízený elektrickým obloukem (obloukový senzor)
 • Taktilní senzor (dotykové hledání)
 • rameno-QRC-350-E
 • průtočnost 1600mm
 • pracovní šířka polohovadla -6000mm
 • povolené zatížení polohovadla 500kg
 • počet polohovadel – 1
 • počet os robota -6
 • počet os polohovadel -1

Svařovací robot C CLOOS
Svařovací robot B CLOOS

Prokázaná

dlouholetá praxe

Firemní

odpovědnost

Odborná

zkušenost

Technologická

spolehlivost